DỊCH VỤ Cày Thuê Theo Yêu Cầu

Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 100,000đ đến 1,000,000đ
Bạn sẽ được bonus : 0 robux với mỗi 10k thanh toán
Hệ số:

Điền Tên Game Muốn Cày Và Yêu Cầu Cày Vào Mục Này :

Với những đơn bị huỷ hãy kiểm tra lý do mà phía cày thuê huỷ đơn

Không spam quá 5 lần với 1 mức giá ( KHÔNG HOÀN TIỀN )
 

- Tắt xác minh 2 bước bằng cách thay mail ngẫu nhiên ( không verify )

- Không vào acc quá 3 lần khi admin đang cày 

- Thời gian hoàn tất dịch vụ từ 1-5 ngày

- Trong quá trình dịch vụ thực hiện sẽ có khoảng thời gian off nick để ổn định mạng

- Vi phạm những điều trên thì shop sẽ dừng dịch vụ và không hoàn tiền

- Tất cả thông tin dịch vụ vui lòng check chi tiết và nhắn tin qua khiếu nại

Dịch vụ khác