DỊCH VỤ Cày Thuê Theo Yêu Cầu

Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 100,000đ đến 1,000,000đ
Bạn sẽ được bonus : 0 robux với mỗi 10k thanh toán
Hệ số:

Khi Bạn Muốn Cày Thuê Game Nào Hãy Liên Hệ Cho Chúng Tôi :
Điền Tên Game Muốn Cày Và Yêu Cầu Cày Vào Mục Này :
Khi Tiếp Nhận Yêu Cầu Chúng Tôi Sẽ Chủ Động Liên Hệ Cho Bạn Để Thỏa Thuận Về Mức Giá :

Với những đơn bị huỷ hãy kiểm tra lý do mà phía cày thuê huỷ đơn

Spam quá 5 lần với 1 mức giá không hợp lý sẽ dẫn đến trường hợp mất tiền không đáng
 
 

Dịch vụ khác