DỊCH VỤ Cày Tower Mode All Star

Tổng: 0 VNĐ
Số Trận:
Từ
đến

Bảng giá

# Tên Tiền công Thanh toán
1 Tầng 1 -> Tầng 10 29,220 VNĐ Đăng nhập
2 Tầng 10 -> Tầng 20 29,221 VNĐ Đăng nhập
3 Tầng 20 -> Tầng 30 29,221 VNĐ Đăng nhập
4 Tầng 30 -> Tầng 40 29,221 VNĐ Đăng nhập
5 Tầng 40 -> Tầng 50 29,220 VNĐ Đăng nhập
6 Tầng 50 -> Tầng 60 40,909 VNĐ Đăng nhập
7 Tầng 60 -> Tầng 70 40,909 VNĐ Đăng nhập
8 Tầng 70 -> Tầng 80 40,909 VNĐ Đăng nhập
9 Tầng 80 -> Tầng 90 40,909 VNĐ Đăng nhập
10 Tầng 90 -> Tầng 100 52,598 VNĐ Đăng nhập

Mô tả

Lưu Ý

Chỉ được đặt 1 đơn Tower cày xong mới đặt tiếp đơn mới

Chọn sai số tầng hiện tại sẽ hủy đơn

Đơn nhiều trận tối đã 4 ngày hoàn thành

Xem tất cả »
DỊCH VỤ KHÁC
Bán Item Death Ball
Giao dịch: 0
Bán Item Haze Piece
Giao dịch: 15
Robux GamePass (120h)
Giao dịch: 1.405
Bán Trái Ác Quỷ Rương
Giao dịch: 364
Bán robux chính hãng giá rẻ
Giao dịch: 347.464
Bán Item Grand Piece
Giao dịch: 100
Gamepass Grand Piece Online
Giao dịch: 100
Cày Thuê Pet 99
Giao dịch: 100